Ақмола облысы цифрландыру және архивтер басқармасының «Бурабай ауданының мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

«Бурабай ауданының мемлекеттік архиві» КММ-нің 2020 жылғы жоспар жұмысының НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
№ р\н Көрсеткіштер Өлшем бірл. Жылдық жоспар Мөлшер
1 тоқсан 2 тоқсан 3 тоқсан 4 тоқсан
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ҚР Ұлттық архив қорының құжаттарын мемлекеттік тізімге алу және мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз ету            
1.1 Құжаттардың улестік жағдайын жақсарту            
1.1.1 Қағаз негізіндегі құжаттар сонымен қатарқұжаттарды қайта өңдеу байлау, тігу сақ.бірл./пар.сақ.бірл./пар.сақ.бірл./пар. 150050800 37513240 37512240 3751380 37512240
1.1.2 Консервация-профилактикалық өңдеу:            
1.1.2.1. киноқұжаттарды сақ.бірл.          
1.1.2.2. фотоқұжаттарды сақ.бірл.          
1.1.2.3. фоноқұжаттарды сақ.бірл.          
1.2 Құжаттарды карточкалау сақ.бірл. 3000 750 750 750 750
1.3 Өңсңіз мәтіндерді қалпына келтіру Парақ. 10 2 2 2 4
1.4 ОЦД анықтау:            
1.4.1. аса маңызды құжаттарды сипаттау            
1.4.1.1 қағаз негізінде (қарау) сақ.бірл. 25 6 7 6 6
1.4.1.2 киноқұжаттарды өлш.бірл.          
1.4.1.3 фотоқұжаттарды сақ.бірл.          
1.4.1.4 фоноқұжаттарды өлш.бірл.          
1.5. Сақтандыру қорын жасау:            
1.5.1. қағаз негізінде сақ.бірл.          
1.5.2. киноқұжаттарды сақ.бірл.          
1.5.3. фотоқұжаттарды сақ.бірл.          
1.5.4. фоноқұжаттарды сақ.бірл.          
1.6 Құжаттардың жағдайын және барын тексеру            
1.6.1. Қағаз негізінде сақ.бірл.мың 20000 5000 6000 4000 5000
1.6.2. киноқұжаттарды сақ.бірл.          
1.6.3. фотоқұжаттарды сақ.бірл.          
1.6.4. фоноқұжаттарды сақ.бірл.          
1.6.5. сақтау қорын сақ.бірл.мың          
1.7 Есеп құжаттар жиынтығын тексеру қор 4 1 1 1 1
2. ҚР Ұлттық архив қорының қайта құрылуыӨнеркәсіптер, ұйымдар және ведомствалық архивтердің ұйымдастыру-әдістемелік басқаруы            
2.1
2.1.1
Құжаттарды қабылдау:
Мекемелерден, ұйымдардан және кәсіпорындардан
сақ.бірл. 2280 570 570 570 570
2.1.1.2 киноқұжаттарды сақ.бірл.          
2.1.1.3 видеоқұжаттарды сақ.бірл.          
2.1.1.4 фотоқұжаттарды сақ.бірл. 85 20 25 20 20
2.1.1.5 фоноқұжаттарды сақ.бірл.          
2.1.1.6 жеке құрам бойынша сақ.бірл.          
2.2. Мемлекеттік сақтаудағы құжаттардың құндылығының сараптамасы (ЭТК тізімдемелерді бекіту) :            
2.2.1. Басқарушылық құжаттамалар және жеке құрамы бойынша құжаттарды сақ.бірл. 2280 570 570 570 570
2.2.2. ғылыми-техникалық құжаттарды сақ.бірл.          
2.2.3. киноқұжаттарды сақ.бірл.          
2.2.4. видеоқұжаттарды сақ.бірл.          
2.2.5. фотоқұжаттарды сақ.бірл. 85 20 25 20 20
1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.6. фоноқұжаттарды сақ.бірл.          
2.2.7. азаматтардан сақ.бірл. 85 20 25 20 20
2.3 Ведомствалық сақтаудағы құжаттардың құндылығының сараптамасы (ЭТК тізімдемелерді бекіту) :            
2.3.1. басқарушылық құжаттамалар сақ.бірл.мың          
2.3.2. ғылыми-техникалық құжаттарды сақ.бірл.          
2.3.3. киноқұжаттарды өлш.бірл.          
2.3.4. видеоқұжаттарды өлш.бірл.          
2.3.5. фотоқұжаттарды сақ.бірл.          
2.3.6. фоноқұжаттарды өлш.бірл.          
2.3.7. азаматтардан сақ.бірл./құж          
2.3.8. жеке құрамы бойынша сақ.бірл.          
3. Мәлімет-іздеу жүйесін қалыптастыру, ғылыми мәліметтер мен құжаттарды пайдалану            
3.1. Құжаттарды сипаттау:            
3.1.1. басқарушылық құжаттарды және жеке құрамы бойынша құжаттарды сақ.бірл.          
3.1.2. ғылыми-техникалық құжаттарды сақ.бірл.          
3.1.3. киноқұжаттарды өлш.бірл.          
3.1.4. видеоқұжаттарды өлш.бірл.          
3.1.5. фотоқұжаттарды сақ.бірл.          
3.1.6. фоноқұжаттарды өлш.бірл.          
3.1.7. азаматтардан сақ.бірл.          
3.2.
3.2.1.
Тізімдерді қайта өңдеу:
басқарушылық құжаттарды
сақ.бірл.          
3.2.2. киноқұжаттарды өлш.бірл.          
3.2.3. видеоқұжаттарды өлш.бірл.          
3.2.4. фотоқұжаттарды сақ.бірл.          
3.2.5. фоноқұжаттарды өлш.бірл.          
3.2.6. жеке құрамы бойынша сақ.бірл..          
3.3. Тізімдерді жетілдіру (түзеу және тізімге біріктірілген ғылыми-анықтамалық аппарат жасау)            
3.3.1.
3.3.2.
басқарушылық құжаттарды жәнежеке құрамы бойынша ғылыми-техникалық құжаттарды сақ.бірл.          
3.3.3. киноқұжаттарды өлш.бірл.          
3.3.4. видеоқұжаттарды өлш.бірл.          
3.3.5. фотоқұжаттарды сақ.бірл.          
3.3.6. фоноқұжаттарды өлш.бірл.          
3.3.7. жеке құрамы бойынша сақ.бірл.          
3.4. Котализация:            
3.4.1. басқарушылық құжаттарды жәнежеке құрамы бойынша құжаттарды сақ.бірл.          
3.4.2. ғылыми-техникалық құжаттарды сақ.бірл.          
3.4.3. киноқұжаттарды өлш.бірл.          
3.4.4. видеоқұжаттарды өлш.бірл.          
3.4.5. фотоқұжаттарды сақ.бірл.          
3.4.6. фоноқұжаттарды өлш.бірл.          
3.4.7. Тақрыптық карталарды каталоктарға енгізу:            
3.4.7.1. басқарушылық құжаттарды жәнежеке құрамы бойынша құжаттарды карт. 4 1 1 1 1
3.4.7.2. ғылыми-техникалық құжаттарды карт.          
3.4.7.3. киноқұжаттарды карт.          
3.4.7.4. видеоқұжаттарды карт.          
3.4.7.5. фотоқұжаттарды карт.          
1 2 3 4 5 6 7 8
3.4.7.6. фоноқұжаттарды карт.          
3.5 Құжаттарға ғылыми-ақпараттық аппарат жасау:            
3.5.1. Облыстың ұйымдары, мекемелері бойынша тарихи кітаптар мен жиынтықтарды дайындау жиынтық          
3.5.2. Әдістемелік ұсынымдарды жасау әдіс. ұсынымдар          
3.5.3. Жеке құрамы бойынша құжаттардың орналасуы туралы каталог (анықтама) жасау анықтама          
4. Ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану            
  Дайындық:            
4.1. Құжаттар көрмесі көрме 6 1 1 1 3
4.2. телеарна бағдарлама          
4.3 мемлекеттік архив құжаттары бойынша мақалалар мен іріктемелер мақала мен іріктемелер 4 1 1 - 2
4.4 мемлекеттік қызмет көрсету бойынша мақалалар мақала 2   1   1
4.5 экскурсиялар өткізу Экс. 6 2 1 1 2
4.6. Сабақтар мен лекциялар өткізу Сабақ. лекция. 5 2 1   2
  Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша семинарлар өткізу семинар 6 1 2 1 2
5. Ведомствалық архивтерге бақылау жүргізі бөлімі            
5.1. Іс номенклатурасын жасау номенклатура          
5.2. Іс номенклатурасын жетілдіру номенклатура 6 1 2 2 1
5.3. Мекемелермен семинар-кеңес өткізу семинар 6 2 1 2 1
5.4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша семинар өткізу семинар 6 1 2 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8
5.5. Ведомствалық архив туралы ережелерді бекіту ереже 5 - - 3 2
5.6. Сараптамалық комиссия туралы ережелерді бекіту ереже 4 1 1 1 1
6. Ақпараттық технологиялар бөлімі            
6.1. Құжаттарды цифрландыру (сканерлеу) сақ. бір. 150 41 41 41 27
6.2. «Еңбек Ардагерлері» БД толықтыру атыжөні          
6.3. Көрмелерді жобалау және безендіру диз.          
6.4. Кітаптарды жобалау және безендіру Диз.          
6.5. Бағдарламалық жасақтаманың ағымдағы жаңартуларын орнату            
6.6. Сайтты жаңарту   50 13 13 12 12
6.7. Таспаға жазу таспа          
6.8. Фотопленканы шығару = ⁄ ⁄ =          

«Бурабай ауданының Мемлекеттік архиві»
КММ директор м.а.                                                                                                               Б. Адамбаева

Парақтағы соңғы өзгерістер:: 21.01.2020 12:43
© 2024. Ақмола облысы цифрландыру және архивтер басқармасының «Бурабай ауданының мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік мекемесі